דף הכולל

שיטה מהפכנית ללימוד הדף היומי
מיועד לאברכי כולל רציניים,
שרוצים לסיים ש"ס בלי לפגוע בהספק הלימודי השוטף.