קרן ישמח משה

בקרן ישמח משה פועלים לרווחת משפחות מעוטות יכולת במגוון דרכים.
אחת מהן, היא מגבית חורף להתרמת שמיכות.

במודעה שלפניכם, נגע הילד עמוק בלב,
טלטל טלטלה עזה,
ופתח את ארנקי התורמים.

המגבית הצליחה מעל ומעבר למשוער בס"ד.