RIVERB

האולפן של גיטי מיוחד במינו,
והמוצר שלה-שפותח אי שם בזמן הקורונה, מיוחד עוד יותר.

המודעה קוראת למנהלות ורכזות חברתיות
ומציעה תחליף הולם למסיבת סיום כתות ח' - הפקה מיוחדת עם אולפן נייד בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

המודעה פורסמה בבמת מנהלים ובמגזין של תנועת 'בתיה'.