THE MATCHER

זאת מערכת ניסיונית, גאונית למדי, המיועדת לשדכן החרדי.

THE MATCHER זהו אתר שהוקם במטרה להקל על השכנים את מלאכתם. השדכן מזין את הנתונים לתוך התוכנה, המערכת משקללת ובהתאם לנתונים כמו גובה, משקל, עדה וסוג אופי-מביאה מס' אופציות אפשריות.

נתנו נגיעת טאצ' דיגיטלי, והקפדנו על התאמה מושלמת בין כל חלקים.
השתמשנו בגווני כחול אדום מעובדים שידועים לסימול בן-בת.